site intro

Rachunkowość Info

post cover
Komentarze(0)

Podatek to mówiąc najprościej, obowiązkowa danina przekazywana na rzecz jednostek publicznych, którymi może być państwo, województwo, powiat, gmina lub sołectwo. Podatki znane były już w starożytnym Egipcie i Rzymie. Za ich pomocą finansowano przede wszystkim potrzeby wojska oraz administracji. Również obecnie są one wykorzystywane do realizacji zadań publicznych. Mówiąc wprost, wszystkie osoby płacące podatki, przekazują je do danej jednostki publicznej, która wykorzystując je wytwarza dobra, z których mogą korzystać obywatele tworzący daną społeczność. Zebrana suma pieniędzy przeznaczana jest m.in. na rozwój infrastruktury, a także na budowę szkół, szpitali, czy też utrzymanie straży pożarnej, wojska i policji.

Chociaż podatki mają służyć przede wszystkim realizacji zadań publicznych, coraz częściej są wykorzystywane jako element walki politycznej. Rząd dysponując budżetem, składającym się w zdecydowanej większości z danin ściągniętych z obywateli, może w dowolny sposób nim dysponować. Zdarza się, że przekazując część zebranych środków na rzecz danej społeczności, kupuje się jej przychylność oraz poparcie społeczne. Pomimo tego że takie działanie jest nieetyczne i może powodować sprzeciw pozostałych grup podatników, jest coraz częściej stosowane.

Wysokość podatków może także w znaczący wpływać na nastroje społeczne. Zbyt wysokie obciążenia podatkowe sprawiają, że obywatele zaczynają unikać ich płacenia. W ten sposób zaczyna rozwijać się tzw. szara strefa. Państwo chcąc uzupełnić braki w kasie, zaczyna ponownie podnosić podatki. Takie działanie generuje jeszcze większy sprzeciw i może doprowadzić do strajków, a nawet obalenia ekipy rządzącej. Zależność pomiędzy poziomem obciążeń finansowych, a wysokością wpływów do budżetu doskonale obrazuje krzywa Laffera.

Podsumowując, można powiedzieć, że podatki to potężne narzędzie, które może być wykorzystywane do wielu różnych celów. Chociaż zostały stworzone z myślą o wspieraniu rozwoju państwa, z czasem zaczęto wykorzystywać je również od innych celów, niekoniecznie związanych z tym podstawowym.

Kategorie
Pozostałe

Zostaw odpowiedź

2 + 5 =