site intro

Rachunkowość Info

post cover
Komentarze(0)

Każdy przedsiębiorca działający na rynku, niezależnie czy jego firma jest początkująca czy istnieje już dobrych kilka lat jest zobowiązany do płacenia podatków, rozumianych jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie finansowe na rzecz Skarbu Państwa. Wynika to z ustawy podatkowej. Celem podatków jest po prostu zapewnienie pokrycia wydatków państwa. Stanowią one o państwowym budżecie. Wśród obowiązujących podatków płaconych przez przedsiębiorców wyróżnia się cztery ich główne rodzaje: dochodowy, od towarów i usług (tzw. VAT), od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest płacony od przychodów przedsiębiorcy. Dochody mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. Przy stosowaniu dwóch pierwszych form opodatkowania podatek określa się stawką procentową oraz obliczany jest od dochodu. Z kolei podatek w formie ryczałtu jest zależny od przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę, jak również stawki ryczałtu, która jest stała dla danej działalności. Ostatnia forma podatku dochodowego – karta podatkowa nie zależy od przychodów, gdyż jest ona ustalana jako jednolita stawka w każdym podatkowym roku.

Podatek od towarów i usług (VAT)

VAT jest podatkiem obrotowym od towarów i usług. Obciąża wartość dodaną na każdym etapie zarówno produkcji, jak i dystrybucji każdego rodzaju dóbr, rozumianych jako towary i usługi.  Wyróżnia się dwa jego rodzaje – należny, a więc uzyskiwany ze sprzedaży towaru klientom oraz naliczony – zapłacony przy zakupie towarów.

Obecnie w Polsce stosuje się kilka stawek VAT. Podstawowa wynosi 23 %. Kolejny jej próg to 8 % i obejmuje on takie sprawy jak dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z kolei stawka pięcioprocentowa podatku VAT obejmuje  podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki, książki oraz czasopisma specjalistyczne. Prócz tego po spełnieniu odpowiednich warunków, a więc na przykład w transporcie międzynarodowym – VAT wynosi 0 %.

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości na własność muszą płacić również od niej podatek, którego wysokość jest co roku ustalana przez odpowiedni organ wykonawczy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Obowiązek zapłaty tego rodzaju podatku pojawia się w momencie, gdy przedsiębiorca zawiera umowę z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej np. w przypadku sprzedaży, pożyczki czy darowizny.

Zostaw odpowiedź

15 + siedem =