site intro

Rachunkowość Info

post cover
Komentarze(0)

Podatek od nieruchomości musi zapłacić każdy posiadacz, użytkownik wieczysty czy nawet najemca gruntów, budowli czy budynków. Jednak każda gmina może ustalić stawkę podatku od nieruchomości samodzielnie do wysokości stawek określonych w ustawie. Podatek jest płatny w czterech rata: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jednak od czego właściwie zależy wysokość podatku do zapłacenia?

Podatek za grunty

Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty za wyjątkiem m.in. gruntów zalanych wodą płynącą czy kanałem żeglugowym, pasów drogowych. A także sklasyfikowane jako użytki rolne albo grunty zadrzewione czy zakrzewione na użytkach rolny lub jako lasy – ponieważ od tego jest osobny podatek do zapłacenia. Zwolnione z podatku są też nieużytki czy grunty użytku ekologicznego oraz niektóre działki przyzagrodowe rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Żeby wyliczyć konkretną kwotę podatku trzeba znać stawkę ustalaną przez gminę. Inna jest wysokość stawki dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi – z reguły niższa, a inna dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą – z reguły wyższa. Stawkę podatku mnoży się przez powierzchnię gruntu. Warto wiedzieć, że nie ważna jest np. klasa gruntu. Powierzchnia gruntu do wyliczeń brana jest z danych z ewidencji gruntów w gminie.

Podatek za budynki

Budynek co do zasady może być mieszkalny, przemysłowy, usługowy, biurowy, a nawet podatkiem od budynków mogą być objęte szpitale. Decydujące jest jego przeznaczenie. Ale według definicji budynek musi być obiektem trwale związanym z gruntem i z wydzieloną przestrzenią za pomocą przegród np. ściany, musi mieć też fundamenty i dach.

Stawkę podatku ustaloną przez gminę mnoży się przez powierzchnię użytkową budynku. Nie wlicza się do powierzchni klatek schodowych i np. szybów wind. Liczy się za to wszystkie kondygnacje w tym np. piwnice i poddasza użytkowe. Jednakże pomieszczenia o wysokości pomiędzy 1,4-2,2 m zalicza się do powierzchni w 50%, a pomieszczenia poniżej 1,4 m wysokości nie są wliczane do powierzchni użytkowej w ogóle. Warto wiedzieć, że stan budynku nie ma znaczenia przy wyliczaniu podatku.

Podatek za budowlę

Budowlą jest każdy inny obiekt budowlany, który nie jest budynkiem czy obiektem małej architektury, ale mogą to być też urządzenia budowlane związane z innym obiektem budowlanym. Podatek odprowadza się tylko za budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są to m.in. pawilony, przyczepy, place itd. Jednak tutaj inaczej niż w wypadku budynków podatek naliczany jest od wartości budowli przyjętej w celach amortyzacji podatkowej.

Zostaw odpowiedź

trzy × pięć =